Throw No More i Fauna Eksperimentet og på Norway Summit

Siden slutten av August har Throw No More deltatt i Fauna Eksperimentet, et engasjerende program innen bærekraftig forretningsutvikling. Vi var så heldige å bli plukket ut som en av syv startup-selskaper av totalt 75 søkere, og det har vært en veldig god erfaring hittil! Fauna Eksperimentet er startet av Tore Gjedebo, som gjennom sitt firma Investore støtter og veileder Startups innen bærekraft. Programmet er ledet av Innovation Dock i Stavanger. Les mer om årets program her.

De siste ukene har vi sammen med de andre selskapene lært om bærekraftig forretningsutvikling, formidling, design, investering og hvor viktig det er å alltid ha verdiene sine sterkt fremme i modellen og kommunikasjonen. Vi har fått dele erfaringer, luftet utfordringer, fått veiledning på hvilken vei vi bør gå og både kritiske og gode tilbakemeldinger. 

Throw No More på Norway Summit
Gründer Kurt Falch Stokke og Marie Thrane fra Throw No More på Norway Summit.

 

Denne uken har vi vært i Stavanger og møtt alle fra Fauna-gjengen i ekte person, ikke bare gjennom PC-skjermen. Sammen deltok vi på Norway Summit og ble inspirert av dyktige foredragsholdere innen teknologiske løsninger for å nå bærekraftsmålene, som vår årets tema for konferansen. Her passer Throw No More-appen godt inn, som en teknologisk løsning for å redusere matsvinnet i dagligvarebransjen. De andre selskapene som deltar i Fauna-eksperimentet jobber også med løsninger som bidrar til å nå bærekraftsmålene: 

Seid er et miljøteknologiselskap som jobber med avansert renseteknologi for industri-selskaper. De bidrar blant annet til mindre luftforurensing, utlipp og lukt fra industrien.

Heymat er et selskap som lager fantastisk lekre designmatter av like høy kvalitet som industrimatter. Disse er produsert av resirkulerte materialer og er laget for å vare lenge. 

Ope er produserer møbler og interiør av resirkulerbare materialer, med fokus på sirkulær økonomi gjennom utleie av disse. 

Ogoori er grunnlagt av Ope sammen med møbelprodusenten Vestre. Ogoori samler havplast og leier ut denne plasten til produsenter, slik at plasten holdes i et lukket kretsløp. 

Mycela lager materialer ut av sopp! Eller mer bestemt, ved bruk av mycelium (soppens rotsystem) som sammen med blant annet treavfall kan vokse å bli til alt fra blomsterpotter til soppskinn. 

Jordisk jobber med et alternativ til plast. De lager industrielt nedbrytbare flasker av PLA, som er laget av blant annet sukkerrør. 

Det er en ære å få være en del av en så dyktig, inspirerende og herlig gjeng. Sammen vil vi gjøre vårt for en mer bærekraftig fremtid og dra med alle rundt oss til å tenke innovativt, sirkulært og fremtidsrettet. 

 

Les mer om hvordan vi jobber mot FNs bærekraftsmål her

Finn ut mer om hvordan Throw No More-appen fungerer her

Last ned app for iOS

Last ned app for Android

¿Quieres ahorrar tiempo y dinero, y contribuir a reducir el desperdicio de alimentos?

¿Eres un supermercado que quiere mejorar su huella ecológica reduciendo el desperdicio de alimentos?​